THANH TOÁN & BẢO MẬT

Khách hàng lựa chọn các phương tiện thanh toán phù hợp với điều kiện pháp luật cho phép và thanh toán 100 %  trước khi nhận hàng. Các hình thức thanh toán, thông tin thanh toán của khách hàng được chúng tôi giữ bảo mật tuyệt đối.