CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Những cam kết bảo mật:

Chúng tôi cam kết những thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp, chúng tôi sẽ lỗ lực tối đa để bảo vệ tuyệt đối; Cam kết không trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba.

Thông tin thu thập bao gồm:

Họ và tên; Địa chỉ; Hòm thư điện tử; Số điện thoại liên hệ.

Mục đích sử dụng những thông tin đã thu thập:

Tư vấn và giải đáp những thắc mắc mà khách hàng yêu cầu; Cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ khách hàng quan tâm; Thông báo việc giao hàng và thi công nếu có.

Phạm vi sử dụng thông tin đã thu thập:

 Được sử dụng trong nội bộ công ty với mục đích duy nhất là nhằm nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng.